Правила и условия

Правила и условия

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА-При направена от Вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката напосочения от Вас телефон за връзка. Администраторът на магазина ще се свърже сВас, за да поиска допълнително потвърждение и уточняване на удобно време задоставка. В случай, че не бъде потвърдена изискваната информация до следващияден, моля свържете се с нас за потвърждаване на поръчката. Възможноинформацията да не е стигнала до нас.

 
--Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:
·        в брой при доставка (наложен платеж);
- АГРАБГ ООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, порадиизчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя заотказа или уточни по-късна дата за доставка. Наличните стоки се обработват иизпращат с куриер „ЕКОНТ”в рамките на два работни дни;
--Ако клиентът се откаже от поръчката, след като вече е изпратена до него, тойдължи разходите по транспорта на вече изпратената стока;
-Непотърсени и неполучени поръчки до 7 работни дни автоматично се анулират;
-При получаване на пратката клиентът трябва да провери съдържанието на пакета засъответствия на стоката със заявката. Преди да впишете своето име и подпис катополучател на пратката, се уверете в целостта на опаковката на пратката. Вслучай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставяконстативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката исъстоянието на наличното съдържание на пратката. Рекламации относно вида ицелостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера вмомента на получаване на пратката или преди да сте напуснали офиса на куриера(при получаване на пратката от офис на куриера). След това имате право да сеоткажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките,в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, освен за проба (функционалност настоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и иматзапазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).При констатация на дефектен продукт до 3 дни от получаването му и при ненарушентърговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен снов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или давъзстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП,считано от датата, на която Вие, като потребител, сте упражнили правото си наотказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са засметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките,посочени в интернет страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялатаплатена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни отполучаване на стоката.
Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковкарекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самотополучаване на стоката. Ние няма да приемем рекламация в случай, че клиентприеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера. Следполучаване и заплащане на стоката,клиентът може да я рекламира, или да искавръщането й или замяната й:
Задопълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницатаe-mail адреси и телефони.